Các câu hỏi liên quan đến giáo dục dành cho sinh viên và sau đại học

Rent Well là gì?
Rent Well là một khóa học đào tạo người thuê nhà chuyên sâu trong 15 tiếng, được dạy bởi những giáo viên được chứng nhận ở Oregon hoặc Washington, hoặc qua ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:05 CH
Rent Well có thể làm được những gì cho tôi?
Rent Well có thể: Giới thiệu bạn đến những dịch vụ pháp lý và các chuyên gia thuế với chi phí thấp, Cho bạn thông tin về những nơi để tìm trợ giúp thuê n...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:03 CH
Rent Well không thể làm được những gì cho tôi?
Rent Well không thể: Cho bạn lời khuyên về những vấn đề pháp lý cụ thể, về thuế, hoặc những tình huống lập kế hoạch về tài chính, Tự động cho bạn hỗ trợ ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:03 CH
Rent Well có cung cấp trợ giúp thuê nhà hoặc nơi trú ẩn không?
Chương trình Rent Well là một chương trình đào tạo người thuê nhà không kết nối trực tiếp đến quỹ hỗ trợ thuê nhà. Qua việc học lớp học trực tuyến Rent Well...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:02 CH
Nếu tôi không hoàn thành các lớp học của tôi thì sao?
Một học sinh sẽ có 90 ngày để hoàn thành khóa học trực tuyến, các bài tập, và Hồ sơ Nhà ở. Vài học sinh có thể sẽ lựa chọn hoàn thành càng sớm càng tốt, và ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:01 CH
Làm sao để tôi tìm hiểu về các lớp gặp mặt trực tiếp hoặc lớp học qua Zoom?
Bạn có thể tìm hiểu về các lớp học gặp mặt trực tiếp hoặc lớp học qua Zoom ở trang Cho Người thuê nhà trên trang web Rent Well (www.rentwell.org/tenants). L...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:00 CH
Tôi phải liên hệ với ai nếu có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ với bài tập?
Đội ngũ Rent Well muốn hỗ trợ các học sinh của chúng tôi không chỉ trong việc vượt qua lớp học này, mà còn học nó một cách xuất sắc. Nếu bạn có các câu hỏi ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 1:59 CH
Phải tốn bao lâu để hoàn thành khóa học?
Rent Well là một khóa học 15 tiếng cho cả việc học gặp mặt trực tiếp và học trực tuyến.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 1:58 CH
Làm sao để tôi tìm thấy thông tin liên lạc của các Chủ nhà hoặc Quản lý Nhà ở?
Khi bạn đã tốt nghiệp khóa học trực tuyến, bạn sẽ thấy thêm thông tin được mở khóa trên cổng học sinh của mình. Một trong những điều sẽ được mở khóa là danh...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 1:58 CH
Làm sao để tôi tìm thấy thông tin liên lạc với Đội ngũ Rent Well hoặc các Giáo viên ở các cơ quan cộng tác?
Bạn có thể liên hệ với đội bằng cách gửi email tới support@rentwell.org. hoặc bằng cách gửi một câu hỏi qua trang liên hệ trên trang web Rent Well. Nếu bạn ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 1:57 CH