Rent Well là một khóa học đào tạo người thuê nhà chuyên sâu trong 15 tiếng, được dạy bởi những giáo viên được chứng nhận ở Oregon hoặc Washington, hoặc qua một khóa học trực tuyến. Khóa học tập trung vào cách để trở thành một người thuê nhà thành công. Các chủ đề học bao gồm việc hiểu các kỳ vọng của chủ nhà, lập ngân sách, giao tiếp hiệu quả với các chủ nhà và hàng xóm, cách để duy trì một đơn vị nhà thuê, và các kỹ năng để có một trải nghiệm dọn vào và chuyển khỏi nhà thành công.