Bạn có thể tìm hiểu về các lớp học gặp mặt trực tiếp hoặc lớp học qua Zoom ở trang Cho Người thuê nhà trên trang web Rent Well (www.rentwell.org/tenants). Lúc các cơ quan đăng các vị trí trống trong lớp học của họ, trang web sẽ được cập nhật với thông tin đó.