Đội ngũ Rent Well muốn hỗ trợ các học sinh của chúng tôi không chỉ trong việc vượt qua lớp học này, mà còn học nó một cách xuất sắc. Nếu bạn có các câu hỏi về bài tập, bạn có thể liên hệ với đội ngũ tại support@rentwell.org hoặc gửi một câu hỏi qua trang liên hệ trên trang web Rent Well.