Khi bạn đã tốt nghiệp khóa học trực tuyến, bạn sẽ thấy thêm thông tin được mở khóa trên cổng học sinh của mình. Một trong những điều sẽ được mở khóa là danh sách các chủ nhà thân thiện với Rent Well và bảng thông tin nhà ở còn trống. Bảng thông tin này cho phép các chủ nhà cộng tác liệt kê những đơn vị nhà thuê còn trống để các học sinh đã tốt nghiệp của Rent Well thấy.