Bạn có thể liên hệ với đội bằng cách gửi email tới support@rentwell.org. hoặc bằng cách gửi một câu hỏi qua trang liên hệ trên trang web Rent Well. Nếu bạn đang làm việc với một giáo viên trong một lớp gặp mặt trực tiếp, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp đến cơ quan của giáo viên để tìm thông tin liên lạc của họ. Đội ngũ Rent Well cũng sẵn sàng tra cứu giáo viên đó và giúp bạn liên hệ với họ.