Câu hỏi cụ thể về nền tảng

Các phần tôi đã học chưa được đánh dấu hoàn thành, tôi nên làm gì?
Bạn sẽ cần phải học hết một phần trước khi dấu tích được hiển thị trên chiếc hộ chiếu ở kế phần đó. Khi đã có dấu tích thì phần đó sẽ được đánh dấu là đã ho...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:22 CH
Làm sao để tôi tắt các cửa sổ bật lên trên Chrome cho hệ điều hành Windows?
Nhấp vào thanh menu cho việc Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome (biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải) Chọn Cài đặt. Nhấp vào phần Nâng cao...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:22 CH
Làm sao để tôi tắt các cửa sổ bật lên trên Chrome cho hệ điều hành Mac?
Nhấp vào thanh menu cho việc Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome (biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải) Chọn Cài đặt. Nhấp vào phần Nân...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:20 CH
Làm sao để tôi bỏ chặn các cửa sổ bật lên trên Internet Explorer?
Nhấp vào biểu tượng BÁNH RĂNG và nhấp Tùy chọn Internet. Chọn thẻ Riêng tư. Bỏ chọn Không cho phép các trang web gửi cửa sổ bật lên hoặc dùng lệnh chuyển...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:19 CH
Làm sao để tôi bỏ chặn các cửa sổ bật lên trên Firefox cho hệ điều hành Windows?
Nhấp chọn ba thanh ngang ở góc trên cùng bên phải. Chọn Tùy chọn. Chọn thẻ Quyền Riêng tư và Bảo mật. Để cho phép các cửa sổ bật lên, hãy bỏ chọn hộp Ch...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:19 CH
Làm sao để tôi bỏ chặn các cửa sổ bật lên trên Safari cho hệ điều hành Mac?
Từ menu Safari, hãy chọn Các ưu tiên Nhấp vào Các trang web ở phần trên cùng của cửa sổ Chọn Các Cửa sổ bật lên. Để cho phép các cửa sổ bật lên, hãy chọ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:18 CH
Trang này không hiển thị đúng cách trên thiết bị của tôi, tôi nên làm gì?
Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng mình đang dùng một thiết bị di động được đề nghị để chắc rằng trang này được hiển thị đúng cách. Đây là danh sách các thiết bị tư...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:17 CH
Tôi đã bỏ chặn các cửa sổ bật lên, nhưng chương cần học vẫn không mở. Tôi nên làm gì?
Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, hãy theo đường link này và điền một phiếu trợ giúp. (Siêu liên kết đến cổng trợ giúp/địa chỉ email/đơn phiếu trợ giúp mới)
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:16 CH
Tôi có cần internet để truy cập khóa học trực tuyến Rent Well không?
Có đấy, cần phải có internet để truy cập các tài liệu của khóa học trực tuyến Rent Well.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:15 CH
Chương trình Rent Well có app không?
Hiện nay chưa có ứng dụng Rent Well.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 2:12 CH