• Từ menu Safari, hãy chọn Các ưu tiên
  • Nhấp vào Các trang web ở phần trên cùng của cửa sổ
  • Chọn Các Cửa sổ bật lên.
  • Để cho phép các cửa sổ bật lên, hãy chọn Cho phép kế bên phần Khi truy cập các trang web khác.