Bạn sẽ cần phải học hết một phần trước khi dấu tích được hiển thị trên chiếc hộ chiếu ở kế phần đó. Khi đã có dấu tích thì phần đó sẽ được đánh dấu là đã hoàn thành.

Nếu bạn đã học qua phần đó mà khóa học vẫn chưa được đánh dấu là hoàn thành, bạn có thể đến chỗ bảng điểm của mình để đánh dấu nó đã hoàn thành bằng cách làm theo những hướng dẫn sau:


  • Đến trang chào mừng

  • Nhấp vào nút trang chủ ở góc trên cùng bên phải

  • Chọn Hồ sơ của Tôi

  • Chọn Bảng điểm

  • Tìm khóa học bạn đã hoàn thành

  • Chọn mũi tên phía bên phải phần khóa học

Chọn Đánh dấu là đã hoàn thành