• Nhấp chọn ba thanh ngang ở góc trên cùng bên phải.
  • Chọn Tùy chọn.
  • Chọn thẻ Quyền Riêng tư và Bảo mật.
  • Để cho phép các cửa sổ bật lên, hãy bỏ chọn hộp Chặn các cửa sổ bật lên dưới phần Quyền.
  • Để cho phép các cửa sổ bật lên nhất định, hãy nhấp vào Các ngoại lệ và nhập (các) đường dẫn URL vào.
  • Đóng cửa sổ.
  • Nhấp OK.