• Nhấp vào thanh menu cho việc Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome (biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải)
  • Chọn Cài đặt.
  • Nhấp vào phần Nâng cao ở phía dưới cùng.
  • Trong phần Quyền Riêng tư và bảo mật, hãy nhấp vào nút Cài đặt Trang web.
  • Chọn Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
  • Để cho phép các cửa sổ bật lên, hãy bỏ chọn hộp Chặn (được khuyến nghị) và nhấp nút Thêm kế phần Được phép và nhập vào (các) đường dẫn URL.