• Nhấp vào thanh menu cho việc Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome (biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải)

  • Chọn Cài đặt.

  • Nhấp vào phần Nâng cao ở phía dưới cùng.

  • Dưới phần Quyền Riêng tư và bảo mật, hãy nhấp nút Cài đặt Nội dung.

  • Chọn phần Các cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.

  • Để cho phép các cửa sổ bật lên, hãy bỏ chọn hộp Chặn (được khuyến nghị).

  • Để cho phép các cửa sổ bật lên trên các trang nhất định, hãy chọn hộp Chặn (được khuyến nghị) và nhấp nút Thêm kế bên phần Được phép và điền (các) đường dẫn URL vào.