Chương trình Bảo đảm Thuê nhà có hiệu lực cho bất kỳ loại nhà thuê nào với người thuê nhà thuê đơn vị nhà ở vật chất đó. Vậy nên, chương trình này có hiệu lực với các căn hộ, nhà ở cho một gia đình, căn hộ duplex, phòng 1 người ở SRO, các phòng cho thuê trong những căn nhà riêng, các đơn vị nhà ở phụ kiện ADU, nhà lưu động, nhà thuyền, và hơn thế nữa.

Trường hợp duy nhất bị từ chối trong quá khứ là khi một cá nhân sở hữu một nhà lưu động và thuê một khu vực đỗ chiếc nhà lưu động đó. Vì người thuê nhà không thuê chính đơn vị nhà ở, họ không thể đăng ký cho quỹ bảo đảm này.