Đáng tiếc là quỹ bảo đảm không trả tiền đặt cọc, tiền thuê nhà đang tiếp diễn, hoặc trả cho việc trợ cấp bảo vệ khi bị trục xuất. Quỹ này chỉ có thể được dùng nếu cá nhân thuê nhà rời đi hoặc được yêu cầu rời đi trong vòng 12 tháng đầu.