Chương trình Bảo đảm Thuê nhà trợ giúp các chủ nhà ở Oregon cho học sinh đã tốt nghiệp khóa Rent Well thuê nhà, mà trong vòng 12 tháng thuê đầu, học sinh này rời đi hoặc được yêu cầu rời khỏi đơn vị nhà. Nếu có bất kỳ khoản tiền thuê nhà, chi phí thiệt hại, hoặc phí trục xuất nào chưa trả mà số tiền đặt cọc không thể trả, thì chương trình sẽ cam kết trả lên đến $5000 ngoài số tiền đặt cọc cho học sinh đó.