Khi bạn đăng nhập vào cổng thông tin cho chủ nhà, bạn sẽ có khả năng tìm kiếm những người thuê nhà của chúng tôi qua số ID bằng tốt nghiệp của họ. Việc tìm kiếm này sẽ giúp bạn xác định liệu chiếc bằng này có còn hiệu lực, liệu người thuê nhà này có đạt tiêu chuẩn cho quỹ bảo đảm không, và cách để đăng ký khoản quỹ bảo đảm đó.