Khi bạn đã soạn thảo thư xin thuê nhà của mình, bạn có thể nộp nó cho đội Rent Well để được xem xét. Một thành viên đội sẽ xem nó trong vòng vài ngày và cung cấp phản hồi cho bạn để biến lá thư này thành lá thư tốt nhất có thể. Quá trình soạn thảo và chỉnh sửa này có thể tốn vài ngày hoặc tuần, tùy thuộc vào mức độ mà một người cần giúp đỡ với lá thư của họ.