Quỹ khuyến khích cho chủ nhà đi kèm với chương trình Rent Well giúp khuyến khích các chủ nhà lo lắng về việc cho ai đó đã từng có những rào cản đối với nhà ở thuê nhà của họ. Mục đích của quỹ này là để cho phép một chủ nhà cảm thấy yên tâm hơn khi cho một học sinh tốt nghiệp khóa Rent Well thuê nhà vì những học sinh này có quỹ bảo đảm hậu thuẫn họ. Do vậy quỹ khuyến khích cho chủ nhà không thể được đăng ký với một chủ nhà hiện tại vì chủ nhà này đã chấp nhận cho người này thuê nhà mà không cần quỹ bảo đảm. Do vậy, quỹ bảo đảm này chỉ có thể được dùng cho một chỗ nhà thuê mới.