Việc nghĩ đến người có thể viết thư giới thiệu cho bạn có thể sẽ khó khăn. Dưới đây là danh sách vài cá nhân khác nhau có thể làm người giới thiệu tốt cho bạn.

 • Các chủ nhà trước đây - ở những nơi mà bạn là người thuê nhà tốt
 • Các chủ nhà hiện tại
 • Người quản lý khách sạn - nơi bạn đã từng ở
 • Người quản lý/ hỗ trợ hồ sơ
 • Sỹ quan đặc xá - người làm việc với bạn cho những vấn đề liên quan đến các rào cản cho nhà ở của bạn
 • Cố vấn cho Chương trình 12 bước phục hồi
 • Cố vấn chương trình điều trị cải tạo
 • Bác sĩ
 • Các bạn cùng phòng trước đây
 • Người đại diện ngân hàng - người có thể nói rằng bạn là một khách hàng thanh toán đúng hạn
 • Cố vấn học tập 
 • Giáo viên/ Nhà cung cấp huấn luyện
 • Giáo viên Rent Well cho lớp học qua Zoom/gặp mặt trực tiếp của bạn
 • Giáo viên của con bạn
 • Người giám sát tình nguyện viên
 • Mục sư hoặc lãnh đạo tại nhà thờ của bạn
 • Hàng xóm
 • Giám sát viên trước đây 
 • Người sếp hiện tại
 • Các đồng nghiệp