Ở Oregon, liên minh lớn nhất cho người thuê nhà là Liên minh Cộng đồng của Người thuê (CAT). CAT là một tổ chức toàn tiểu bang giám sát Đường dây nóng về Quyền của Người thuê nhà. Họ sẽ có khả năng biết những liên minh nhỏ hơn trong tiểu bang mà từng cá nhân có thể liên lạc. Một số những nhóm cho người thuê nhà đáng chú ý khác ở Oregon là Portland Tenants United và Tổ chức Người thuê nhà Springfield Eugene.