Nhiều thành phố và các hạt địa phương có các đội ngũ thi hành luật lệ sẽ đến nhà của bạn và tiến hành thanh tra. Họ sẽ nhìn xem liệu tòa nhà có đúng theo luật hoặc an toàn cho bạn ở đó không. Bạn có thể tìm kiếm trên trang web của thị trấn/thành phố hoặc quận hạt của mình để tìm kiếm số điện thoại cho Bộ phận Thực thi Luật gần mình. Bạn cũng có thể dùng trang web www.oregon.gov để định vị tòa nhà của bộ phận này trong thị trấn/thành phố hoặc quận hạt của mình.

Quan trọng là bạn phải biết rằng nếu thanh tra luật lệ quyết định rằng ngôi nhà của bạn là không an toàn cho việc sinh sống, bạn sẽ phải rời đơn vị nhà ngay lập tức. Hãy có một Phương án B cho nơi bạn có thể ở nếu bạn không còn được ở trong nhà của mình vì các lý do an toàn.