Nếu bạn nghĩ mình đã bị phân biệt đối xử một cách bất hợp pháp liên quan đến giai cấp được bảo vệ hoặc có những lo lắng về công bằng nhà ở, bạn có thể liên hệ Hội đồng Công bằng Gia cư của Oregon tại www.fhco.org. Tùy thuộc vào loại phân biệt đối xử mà bạn đã trải nghiệm, bạn sẽ có từ một đến hai năm từ ngày xảy ra sự kiện để đệ đơn phàn nàn. Điều rất quan trọng là bạn phải thu thập càng nhiều thông tin trong khả năng của mình về việc phân biệt đối xử này.