Báo cáo lý lịch là một khối xây dựng then chốt trong Chương trình Rent Well. Việc có thể thấy báo cáo của mình không phải là điều bạn thường có thể tự làm. Dù vậy, nó cho bạn lợi thế xem báo cáo này trước khi một chủ nhà xem nó. Như vậy, bạn có thể sửa các sai sót, xóa bỏ các tài liệu, trả bớt nợ, hoặc có những điểm thảo luận quan trọng khi nói chuyện với các chủ nhà tiềm năng về những rào cản mà bạn đã vượt qua.