Các thông tin có thể xuất hiện trên một báo cáo lý lịch là báo cáo tín dụng, điểm tín dụng, các vụ án dân sự hoặc liên quan đến trục xuất của một cá nhân nào đó, và bất kỳ kết án về lịch sử hình sự mà cá nhân đó đã bị buộc tội và kết án, hoặc đã bị buộc tội và đang chờ xử lý.