Danh sách nhà ở còn trống được cập nhật mỗi lần một chủ nhà đăng một cơ hội nhà ở mới.