Các chủ nhà có thể sẽ muốn cho bạn thuê nhà hơn nếu bạn có một chiếc bằng của Rent Well vì nó cho  thấy là bạn đã trải qua một khóa học dài và chuyên sâu về những trách nhiệm cho cương vị người thuê nhà của mình. Ngoài ra, một chủ nhà tiềm năng cũng có thể truy cập được Quỹ Bảo đảm Thuê nhà đi kèm với khóa học Rent Well thay bạn. Chương trình Bảo đảm Thuê nhà cho phép các chủ nhà sự bảo hiểm về tài chính lên đến $5000 ngoài số tiền đặt cọc của người thuê nhà nếu người thuê nhà rời đi trong vòng 12 tháng và còn nợ bất kỳ chi phí cho thiệt hại, tiền thuê nhà chưa trả, hoặc phí trục xuất nào.