Khóa học trực tuyến này được thiết kế để bạn tự học theo nhịp độ của riêng bạn. Bạn sẽ có tổng cộng là 90 ngày từ ngày đăng ký để hoàn thành lớp học. Nếu bạn không hoàn thành khóa học trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ phải đăng ký và bắt đầu khóa học lại từ đầu.