• Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đã chọn nút Đăng nhập hơn một lần trên trang đăng ký. Trong trường hợp này, hãy truy cập trang đăng nhập (siêu liên kết đến iyf.csod.com) và chọn Nhấp vào đây kế bên phần Quên mật khẩu? Sau đó bạn có thể nhập địa chỉ email được dùng ở phần đăng ký làm Thông tin Đăng nhập của mình và chọn Gửi. Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt lại mật khẩu.
  • Nếu bạn vẫn đang trải nghiệm vấn đề với việc đăng ký sau khi làm tất cả những bước này, hãy nộp một phiếu trợ giúp ở đường link này.