Các câu hỏi liên quan đến Nhà cung cấp Nhà ở và Người hướng dẫn

Làm thế nào để tôi học một khóa huấn luyện một lần mà không cần ghi danh vào một chương trình giáo dục?
Các khóa huấn luyện một lần sẽ có trên trang web Rent Well của chúng tôi.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:35 SA
Tôi là một người quản lý hồ sơ muốn biết thông tin nhưng không muốn dạy học. Tôi có nên học Học viện Đào tạo Người thuê nhà không?
Học viện Đào tạo Người thuê nhà được cung cấp bởi Chương trình Rent Well là một cơ hội hoàn hảo cho những người quản lý hồ sơ mới khởi đầu với lĩnh vực nhà ...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:34 SA
Tôi muốn trở thành một Giáo viên Được chứng nhận. Tôi phải làm điều này như thế nào?
Để trở thành một giáo viên được chứng nhận, một cá nhân cần phải được liên kết với một Cơ quan Cộng đồng Cộng tác của Rent Well, còn được gọi là CAP. Một CA...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:34 SA
Khi tôi đã học Học viện Đào tạo Người thuê nhà trên mạng, tôi có phải đã là một giáo viên được chứng nhận rồi không?
Khi bạn đã hoàn thành phần Học viện Đào tạo Người thuê nhà, bạn đã nhận được sự đào tạo cơ bản của chương trình giáo dục Rent Well. Dù vậy, bạn cần phải the...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:33 SA
Làm sao để tôi truy cập đơn Nộp Lịch trình cho Lớp học Sắp tới?
Quyền truy cập đơn nộp lịch trình cho lớp học sắp tới sẽ được tìm thấy trên cổng thông tin Liên lạc Giáo viên Rent Well của bạn.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:32 SA
Làm sao để tôi truy cập đơn Nộp Lịch trình cho Lớp học Sắp tới?
Quyền truy cập đơn nộp lịch trình cho lớp học sắp tới sẽ được tìm thấy trên cổng thông tin Liên lạc Giáo viên Rent Well của bạn.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:32 SA
Làm sao để tôi tìm tài liệu dạy học cho một lớp gặp mặt trực tiếp hoặc lớp học qua Zoom?
Tất cả giáo trình và các tài liệu đều được cung cấp cho các giáo viên Rent Well trên cổng thông tin Liên lạc Giáo viên trực tuyến của họ. Nên khi một giáo v...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:31 SA
Bao lâu thì tôi cần phải được chứng nhận lại?
Một giáo viên cần phải được chứng nhận lại cứ mỗi hai năm để bằng chứng nhận của họ có hiệu hành.
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:31 SA
Việc chứng nhận lại có tốn phí không?
Tại thời điểm này, việc huấn luyện để được chứng nhận lại là miễn phí. Dù vậy, nếu việc chứng nhận lại có bao giờ tốn phí, điều này sẽ là do các tài liệu đã...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:30 SA
Làm sao để tôi nhận trợ giúp từ Chương trình Rent Well hoặc từ những giáo viên khác?
Qua cổng thông tin giáo viên trực tuyến, bạn sẽ có lựa chọn để kết nối với các giáo viên Rent Well khác tại cơ quan của bạn và ở xa hơn nữa qua một diễn đàn...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 11:29 SA